Lägenhetsväxter

Cymbidium Orchids


Jämfört med andra orkidéer tolererar Cymbidiums bättre den kalla och korta exponeringen för direkt solljus. Den optimala odlingstemperaturen är cirka 15 - 18 ° C på vintern och 23 - 25 ° C på sommaren, även om de tål korta termiska intrång vid 30 ° C, men endast om de är försäkrade en tillräcklig luftfuktighet.Med tanke på det faktum att dessa växter drar nytta av en god luftning, kan de placeras utomhus under hösten och i slutet av våren, alltid dock efter blomman, för att undvika att blommorna skadas. Om man avlar i områden med särskilt milda vintrar, skulle en utomhusplats gynna både behovet av kyla för att säkerställa en rik blomning och de höga ljuskraven för denna art. Vi rekommenderar dock inte att hålla fartygen utanför under natten om plötsliga temperaturförändringar förväntas under tröskeln på 10 ° C. Under vintern är det en bra idé att hålla växterna borta från värmekällor. Faktum är att höga temperaturer under blomningssäsongen kan få blomknopparna att falla. Om det istället är i närvaro av knapp ljusstyrka är det nödvändigt att ta till en form av konstgjord belysning.Den ideala fuktighetsgraden för Cymbidium-orkidéer är betydligt lägre än för andra orkidéarter och är cirka 50%, men se dock alltid till att stödsubstratet är konstant fuktigt. Samt under sommaren, särskilt i varma och fuktiga miljöer, är det bra att fördöva bladen ofta.Skörda vårdCymbidium orkidéer, till skillnad från vad man vanligtvis tror, ​​drar nytta av befruktningen. Kom dock ihåg att genom att odla växter främst för produktion av blommor får kväveförsörjningen aldrig vara överdriven och kräva en god balans med fosfor och kalium, vilket är nödvändigt för att säkerställa goda blomningar. Den allmänna regeln måste därför vara att tillhandahålla större tillförsel av kväve (N) i den vegetativa fasen (vanligtvis från maj till september), medan de månader som föregår blomningen av fosfor (P) och kalium (K) ). Bland de kommersiella formuleringarna måste därför de med ett N-P-K-förhållande 30-10-10 väljas i det första fallet och därefter framställas med ett förhållande mellan elementen 10-30-20. Flytande gödningsmedel, vanligtvis används, kan lösas i vattnet som används för vattning och doseringen får aldrig överstiga 1-2 gram per liter. Kom dock ihåg att interventionsfrekvensen måste minskas under de varma månaderna. För att undvika farlig ansamling av salter i jorden måste dessutom befruktningen växlas med vattning utan produkt för att tvätta bort de överskott som finns på bäraren.
De vanliga vattningarna måste ha som mål att ständigt hålla jorden fuktig, men inte överdriven för att undvika rotrot, som växten ofta utsätts för. Av denna anledning kommer vi att fortsätta med täta operationer på sommaren och med avstånd på vintern. En allt vanligare och ganska effektiv teknik, som ska utövas en gång i veckan, är att hålla behållaren i en behållare fylld med vatten i 5 - 10 minuter och sedan se till att överskottet tappas ut innan du byter ut växten. Ett fat vars botten innehåller inert material kan möjliggöra en perfekt dränering av växterna.
I det fall växterna har parasiter såsom bomullsbläckhinnan, bladlus eller den röda spindelmiten är det möjligt att använda mekanisk rengöring av bladen eller till användning av specifika antiparasitiska produkter som är lättillgängliga på marknaden.

OmplanteringenCymbidiums gillar inte drastiska ingripanden på radikalapparaten, därför bör särskild uppmärksamhet ägnas åt ompotting som ofta är nödvändigt vart tredje år, men ofta också i mindre tidsintervall på grund av ett alltför stort antal pseudobulor eller en utmattad förening, om inte infekterad med parasiter. Insatser bör helst utföras efter blomningssäsongen.
Under dekantering måste de torkade eller sjuka rötterna elimineras med noggranna skär på 10 cm från pseudobulorna och användning av specifika fungicider för att desinficera sår. Därefter bör växten hållas torr i ungefär en vecka och på ett skyddat ställe för att främja tillräcklig läkning av skärningarna.
När du väljer den nya potten måste det beaktas att en för stor behållare kan hämma blomningen genom att gynna den vegetativa fasen. Av grundläggande betydelse är det växande mediet. Generellt används specifika produkter på marknaden, men blandningar av olika komponenter kan användas såsom: bitar av barrträdbark, sphagnum, expanderad polystyren, perlit, små mängder fibröst torv från vilken den tunnaste delen har eliminerats. Målet måste vara att säkerställa god luftning och utmärkt dränering för föreningen.